Ana Menü

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme


Bardobo A.Ş.(bundan böyle Bardabas.com olarak anılacaktır) olarak, sahibi olduğumuz Bardabas.com adresli internet sitemizdeki üye /müşterilerimizin bizimle paylaştığı bütün kişisel verilerin gizliliğine büyük önem veriyoruz.
Bu nedenle, topladığımız, kullandığımız, açıkladığımız, aktardığımız ve sakladığımız verilerinize ilişkin bir Gizlilik Politikası oluşturulmuştur.

Kişisel Veri Toplama ve Kullanma
Yürürlükte olan Kişisel Verilerin Korunması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ve Bardabas.com Üyelik Sözleşmesi kapsamında üyelerimizin/müşterilerimizin üstlenmesi gereken yükümlülükleri hüküm altına almaktadır.
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.
Bardabas.com'la iletişim halindeyken kişisel veriler vermeniz istenebilir. Bardabas.com, bu kişisel verileri Kanun'a ve işbu Gizlilik Politikası'na uygun olarak sizi şirket ürün ve etkinlikleri hakkında bilgilendirmek için kullanabilir. Bardabas.com, ürünlerini, hizmetlerini, içeriğini ve reklamlarını hazırlamak ve geliştirmek için bu verileri diğer verilerle birleştirebilecektir.
Web sitemize girdiğiniz veriler (Kredi kartı verileriniz hariç olmak üzere) saklanmaktadır. Örneğin, bir sipariş verdiğinizde, bize kayıt olduğunuzda, bize e-posta gönderdiğinizde veya bizi aradığınızda verdiğiniz veriler toplanmaktadır. Bu veriler aşağıdakileri (bunlar ile sınırlı olmamak üzere) içerebilir:
Ad, soy ad
Posta adresi
E-posta adresi
Telefon numarası
Bu veriler ayrıca, örneğin siparişin teslim edileceği kişinin adı ve adresi gibi, diğer insanlar hakkında verdiğiniz verileri de içerebilmektedir.
Sizden e-posta yoluyla şifre, kullanıcı adı, kredi kartı verileri veya diğer kişisel verileri asla talep edilmemektedir. "Phishing" adı verilen bu uygulama, kişisel verilerinizi çalmaya yönelik bir düzmecedir. Bizden gelmiş gibi görünen, ancak kişisel verilerinizi talep eden bir mesaj aldığınızda, yanıt vermemelisiniz.
Kişisel Verilerinizin Kullanım Amacı
Topladığımız kişisel veriler, Bardabas.com'un en son ürün duyuruları ve gelecekteki etkinlikleri hakkında sizi bilgilendirmemize olanak vermektedir. Ayrıca, hizmetlerimizi, içeriğimizi ve reklamlarımızı geliştirmemize yardımcı olmaktadır. Duyuru listemizde yer almak istemiyorsanız, tercihlerinizi güncelleyerek dilediğiniz zaman ayrılabilirsiniz.
Kişisel veriler ayrıca, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, içeriğimizi ve reklamlarımızı tasarlamak, sunmak ve geliştirmek için kullanılmaktadır.
Zaman zaman kişisel veriler, satın almalar hakkındaki mesajlar, kurallar, koşullar ve politikalarımızdaki değişiklikler gibi önemli uyarıları göndermek için kullanılabilmektedir.
Kişisel verileriniz, Bardabas.com ürünleri, hizmetleri ve müşteri iletişimini geliştirmek için denetim, veri analizi ve araştırma gibi amaçlarla kullanılabilecektir.
Bir çekiliş, yarışma veya benzer bir promosyona katıldığınızda, verileriniz bu programların yönetiminde kullanılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibi olarak Haklarınız
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Bardabas.com Veri Sorumlusu olup, 11. Madde kapsamında 7 Ekim 2016 tarihi itibariyle, müşteri hizmetleri ya da web sitemiz üzerinden başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin Kanun'a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

Üçüncü Şahıslarla Paylaşım
Bardabas.com, belli kişisel veya kişisel olmayan veriler, ürün ve hizmet sağlamak veya Bardabas.com'un müşterilere yönelik pazarlama faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla Bardabas.com'la çalışan stratejik ortaklara verebilmektedir. Ayrıca, kişisel verileriniz, mevcut ve ilerideki iştiraklerimiz, bağlı şirketlerimiz, ortaklarımız, haleflerimiz ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlara paylaşılabilir, aktarılabilir, bu kişiler tarafından işlenebilir, saklanabilir, sınıflandırılabilir ve kullanılabilir. Kişisel veriler sadece ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve reklamlarımızı geliştirmek amacıyla ve Gizlilik Politikamızın kurallarına uygun olarak Bardabas.com tarafından paylaşılacaktır.

Kişisel Verilerin Kullanımı
Bardabas.com kişisel verilerinizin, kaybolma, hırsızlık ve suiistimale, ayrıca yetkisiz erişim, paylaşım, değişiklik ve imhaya karşı korunması için idari, teknik ve fiziksel tedbirler dahil olmak üzere tüm önlemleri almaktadır.
Kişisel verilerin toplandığı Bardabas.com web sayfalarında Secure Sockets Layer (SSL) şifrelemesini kullanmaktadır. Bu servislerden ürün almak için, Chrome, Safari, Firefox veya Internet Explorer gibi SSL-destekli bir tarayıcı kullanmanız gerekmektedir. Bu sayede, İnternet üzerinden iletilen kişisel verilerinizin gizliliğini koruyabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Bütünlüğü ve Saklanması
Bardabas.com, kişisel verilerinizi doğru, eksiksiz ve güncel bir şekilde saklamayı kolaylaştırmaktadır. Kanunen daha uzun bir saklama dönemi gerekmediği veya müsaade edilmediği sürece kişisel verileriniz, Kanun'da ve işbu Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için kanunen geçerli olan süre kadar saklanmaktadır.

Kişisel Olmayan Veri Toplama ve Kullanma
Herhangi bir bireyle doğrudan ilişkisi olmayan veriler niteliğindeki kişisel olmayan verileriniz de toplanabilmektedir. Kişisel olmayan verileriniz herhangi bir amaç için toplanabilir, kullanılabilir, aktarılabilir veya açıklanabilir. Topladığımız kişisel olmayan verilere ve bunları nasıl kullandığımıza dair örnekler aşağıda verilmiştir:
Site'nin kullanıldığı lokasyon ve saat gibi verileri, müşteri davranışını daha iyi anlayabilmek, ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve reklamlarımızı geliştirmek amacıyla toplanabilmektedir.
Web sitemizden ve diğer ürün ve hizmetlerimizden müşteri faaliyetlerine ilişkin veriler toplanabilmektedir. Bu veriler bir araya getirilerek, müşterilerimize daha faydalı veriler sağlamak ve web sitemizin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin en çok ilgi çeken kısımlarını anlamak için kullanılmaktadır. Birleştirilen veriler, işbu Gizlilik Politikası bakımından kişisel olmayan bilgi olarak değerlendirilir.
Kişisel olmayan verileri kişisel verilerle birleştirdiğimizde, birleştirilmiş veriler, birleşik kaldığı sürece kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

Cookie'ler ve Diğer Teknolojiler
Bardabas.com web sitesi, online servisleri, interaktif uygulamaları, e-posta mesajları ve reklamları "cookie"ler , "pixel tag"leri ve "web beacon"ları gibi diğer teknolojileri kullanabilmektedir. Bu teknolojiler, kullanıcı davranışını daha iyi anlamamıza yardımcı olup, insanların web sitemizin hangi bölümlerini ziyaret ettiklerini göstermekte, reklamların ve web aramalarının etkinliğini ölçmektedir. Cookie'ler ve diğer teknolojilerle toplanan veriler kişisel olmayan veriler olarak kabul edilmektedir.
Bardabas.com, mobil reklamcılık hizmetlerinde cookie ve diğer teknolojileri, verilen reklamı kaç kez gördüğünüzü kontrol etmek, ilginizi çeken reklamları yayınlamak ve reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanmaktadırlar.
Cookie'ler ve diğer teknolojiler, web sitemizi, online hizmetlerimizi ve uygulamalarımızı kullandığınız zaman kişisel verilerinizi anımsamak için de kullanılmaktadır. Bu durumlarda amacımız, Bardabas.com'daki deneyiminizi kolaylaştırmak ve kişiselleştirmektir. Örneğin, adınızı bilmemiz, Bardabas.com'u bir sonraki ziyaretinizde sizi anımsamamızı sağlamaktadır.
Çoğu web sitesinde olduğu gibi, İnternet Protokolü (IP) adresleri, tarayıcı tipi ve lisanı, internet servis sağlayıcısı (ISP), referans ve çıkış sayfaları, işletim sistemi, tarih/zaman damgası ve tıklama verileri gibi bazı veriler otomatik olarak toplanmakta ve kaydedilmektedir.
Bu veriler, trendleri anlamak ve analiz etmek, siteyi yönetmek, sitedeki kullanıcı davranışını öğrenmek ve bütün olarak kullanıcı tabanımız hakkında demografik veriler toplamak için kullanılmaktadır. Bardabas.com, bu verileri, pazarlama ve reklam hizmetlerinde de kullanabilecektir.
Pixel tag'leri, kullanıcıların okuyabilecekleri bir formatta e-posta göndermemize olanak vermekte ve e-postanın açılıp açılmadığını bize göstermektedir. Bu veriler, müşterilerimize gönderilen mesajları azaltmak veya ortadan kaldırmak için kullanılabilmektedir.

Güvenli Alışveriş
Kredi kartı numaranız online kredi kartı uygulamamız tarafından şifrelenerek bankanıza iletilmekte ve üçüncü şahıslarla asla paylaşılmamaktadır.
Bardabas.com, tamamen kendi insiyatifinde olmak üzere, müşterilerinin sipariş tamamlamaları için 3D ödeme seçeneğini zorunlu kılabilir.

Servis Sağlayıcılar
Bardabas.com, kişisel verileri, ürünlerin size teslimatını yapan, müşteri verilerini yöneten ve geliştiren ve müşteri hizmeti sağlayan servis sağlayıcı şirketlerle paylaşmaktadır. Bu şirketler, verilerinizi korumakla yükümlüdür.

Diğerleri
Yaşadığınız ülke içindeki veya dışında kanun, hukuki süreç, davalar ve/veya kamu yetkililerinden gelen talep ile Bardabas.com'un kişisel verilerinizi açıklaması gerekebilir. Ulusal güvenlik, kanunların uygulanması veya kamu için öneme sahip diğer konularda paylaşımın gerekli veya uygun olduğuna karar verildiğinde verileriniz açıklanabilecektir.

Üçüncü Şahıs Siteleri ve Servisleri
Bardabas.com web sitesi, ürünleri, uygulamaları ve servislerinde, üçüncü şahıs web siteleri, ürünleri ve hizmetlerine ait linkler bulunabilir. Ürünlerimiz ve servislerimizle beraber üçüncü şahısların ürünleri veya servisleri kullanılabilmekte veya sunulabilmektedir. Konum verileri veya iletişim verileri gibi şeyleri içeren, üçüncü şahıslar tarafından toplanan veriler, üçüncü şahısların gizlilik politikalarına tabidirler. Üçüncü şahısların gizlilik uygulamalarını kendilerinden öğrenmenizi tavsiye ederiz.
icon